KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Karar Destek Sistemleri


Yncsoft Yazılım & Arge Mühendisliği'nin firmalara sunduğu Karar Destek Sistemi çözümleri; yönetimin karar verme sürecinde kullanacağı verilerin toplanmasını, depolanmasını, analiz edilmesini, kolay erişilebilmesini, planlamalarda, stratejilerin belirlenmesinde ve kritik yönetim kararlarının alınmasında kullanılır.

Verileri ve modellerin etkin kullanımını sağlayarak karmaşık problemlerin sistemler aracılığı ile çözümüne katkıda bulunurlar. Karar destek sistemleri çoğunlukla yarı yapılandırılmış problemlerin çözümünde kullanılmakla birlikte, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış problemler için de kullanılabilmektedir. Ayrıca sistem şirketlere anında analiz ile hızlı, etkin ve doğru karar vermenin yanında zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.

Sistemin Yararları;

 • Anında analiz yeteneği,
 • Yeni anlayışlar ve öğrenme,
 • Gelişmiş haberleşme,
 • Kontrol,
 • Maliyeti düşürme,
 • Daha iyi karar,
 • Daha etkin takım çalışması,
 • Zaman tasarrufu,
 • Veri kaynaklarını daha iyi kullanma.

Sistemin Kullanıldığı Genel Alanlar;

 • Karar işlemlerini yapısallaştırma,
 • Tekrarlanan kararlar,
 • Organizasyonel planlama & kontrol,
 • Kararları otomatikleştirme,
 • Analitiksel işi destekleme,
 • Arkaplandaki veriyi sağlama,
 • Yürütüceler ve yöneticiler için bilgi,
 • Ortamı tarama.